Vrtec prijaznih ljudi, kjer zdravje in smeh na licih žari.

Vrtec Ivana Glinška Maribor

Učenje in raziskovanje skozi igro

Igra je v predšolskem obdobju otrokova osnovna dejavnost. Je oblika socializacije in aktivnost, kjer otroci raziskujejo različne možnosti, jih preizkušajo, razvijajo domišljijo in se pri tem zabavajo. V vrtcu si prizadevamo, da tudi načrtovane dejavnosti potekajo skozi igro, saj kot metoda dela razvija sodelovanje, ustvarjalnost, vztrajnost. Učenje in raziskovanje skozi igro aktivira otrokove miselne procese in spodbuja govorno izražanje. Učenje je zato bolj zanimivo in učinkovito, znanje pa dolgoročno, saj otroci temo začutijo in doživijo.

Skrbimo za dobre odnose

Prijazne in spoštljive interakcije med vzgojitelji in otroki so ključnega pomena za njihov zdrav razvoj na socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju. V našem vrtcu si zaposleni izražamo naklonjenost in tudi s starši gradimo tople, prijetne odnose, ki so temelj zaupanja pri vzgoji otrok. S tem našim najmlajšim zagotavljamo sproščeno, proaktivno učenje, ki spodbuja občutek razumevanja in medsebojne podpore, hkrati pa predstavlja most med vrtcem in družino. Partnerstvo z družinami je naše izhodišče za učinkovito komunikacijo.

Kakovost dela

Kakovostno vzgojo in izobraževanje uresničujemo z vsakdanjo prakso, ki temelji na Konvenciji o otrokovih pravicah. Vsakemu posameznemu otroku nudimo enake možnosti za vključevanje z upoštevanjem različnih interesov, zmožnosti in potreb. Načrtovane kurikularne dejavnosti spremljamo s formativnimi evalvacijami in na ta način vzpostavljamo kakovostno prakso za vseživljenjsko učenje v demokratični družbi, ki jo zaposleni kontinuirano razvijamo z usposabljanji za osebni in profesionalni razvoj.

Kaj se dogaja pri nas?

Novice in obvestila

Utrinki

"Cilj vzgoje je dati telesu in duši vso lepoto in popolnost, ki ju moreta imeti."