So dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikuluma za vrtce. Da bi dosegli bolj kakovostne rezultate, občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov vrtec vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake.

Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu ‒ v obliki delavnic v prostorih vrtca in izven stavbe ter na igrišču vrtca; v obliki obiskov predstav, knjižnic, muzejev, prireditev … Obogatitvene dejavnosti načrtuje vzgojiteljica v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavi staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejme tudi soglasje, da se z določeno obogatitveno dejavnostjo strinjajo. Posamezne dejavnosti ne sodijo v ceno programa in stroške starši krijejo v celoti. Te dejavnosti največkrat zajemajo obisk lutkovnega gledališča, kino predstave, abonmaje ipd.

 

Seznam obogatitvenih dejavnosti v šolskem letu 2023-2024

 1. ŽIV‒ŽAV obogatitveni program
 2. Knjižna vzgoja v vrtcu
 3. Športno naravoslovna vzgoja v vrtcu
 4. Kulturno-umetnostna vzgoja v vrtcu
 5. Otroški pevski zbori v vrtcu
 6. Plesni vrtec
 7. Slikarski krožek
 8. Umetnostna galerija Maribor
 9. Prvič v galeriji, oddelki do 3 let
 10. Abonma Umetnostne galerije Maribor, sezona 2023-2024
 11. Abonma Muzeja narodne osvoboditve Maribor, sezona 2023-2024
 12. Lutkovni abonma, minoritska sezona 2023-2024
 13. Matematika v predšolskem obdobju