Kontaktni podatki

Naslov: Ribiška ulica 11

Vodja enote: Tamara Skledar

e-pošta: tamara.erbus@vrtec-ivanaglinska.si

Namestnica: Alenka Penezič

Telefon: 02 251 10 60

Idilična lokacija enote ob nabrežju reke Drave. V njej so 4 oddelki, od tega 2 oddelka 1. starostnega obdobja in 2 oddelka 2. starostnega obdobja. Enota ima veliko igrišče z večnamenskimi igrali.

1. starostno obdobje

JERICA KROFIČ, vodja oddelka

ANJA KOSAR, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

TAMARA SKLEDAR, vodja oddelka

DARJA CVILAK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leta

Mobilni pomočnik vzgojitelja

               AMRA HAMZIĆ, vzgojiteljica – pom. vzg.

2. starostno obdobje

ALENKA PENEZIČ, vodja oddelka

JERICA LEDINEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–5 let

MAJA PIBERČNIK, vodja oddelka

SANDRA ŽVORC, drugi strokovni delavec v oddelku

STANKO SEL, spremljevalec

Starost otrok: 4–6 let

Lokacija