Kontaktni podatki

Naslov: Ribiška ulica 11

Vodja enote: Tamara Erbus

e-pošta: tamara.erbus@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon: 02 251 10 60

Idilična lokacija enote ob nabrežju reke Drave. V njej so 4 oddelki, od tega 2 oddelka 1. starostnega obdobja in 2 oddelka 2. starostnega obdobja. Enota ima veliko igrišče z večnamenskimi igrali.

1. starostno obdobje

DARINKA DOVJAK, vodja oddelka

VALERIJA BELEJ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

TAMARA ERBUS, vodja oddelka

DARJA CVILAK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leta

2. starostno obdobje

TATJANA STARIČ, vodja oddelka

ERVIN HOZJAN, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–5 let

ALENKA PENEZIČ, vodja oddelka

JERICA LEDINEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5–6 let

Lokacija