Kontaktni podatki

Naslov: Gregorčičeva ulica 32a

Naslov: Krekova ulica 27

Vodja enote: Katarina Petek

e-pošta: katarina.petek@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon Gregorčičeva: 02 234 74 42

Telefon Krekova: 02 234 74 41

V enoti je 6 oddelkov otrok 1. in 2. starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Dve skupini sta v dislocirani stavbi na Krekovi ulici 27, kjer je igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski program od 7.00 do 16.00 ter 11.30 do 20.30.

GREGORČIČEVA

1. starostno obdobje

SANJA MARINŠEK, vodja oddelka

GREGOR ŠERC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 leti

2. starostno obdobje

KATARINA PETEK, vodja oddelka

ERIK VINKLER, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-6 let

SUZANA LAŠIČ, vodja oddelka

ERMIN GRBEC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-6 let

KREKOVA

1. starostno obdobje

METKA FEKONJA, vodja oddelka

Starost otrok: 1-2 leti

Kombinirani oddelek

SONJA CERIĆ, vodja oddelka

BERNARDA RAKIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-6let

JASNA KARNET, vodja oddelka

ANŽEJ VODUŠEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-6 let

Lokacija