Kontaktni podatki

Naslov: Gregorčičeva ulica 32a 

Naslov: Krekova ulica 27

Telefon Gregorčičeva: 02 234 74 42

Telefon Krekova: 02 234 74 41

Vodja enote: Katarina Petek
Namestnica: Tina Horvat

Poslovni čas: 6.30 – 17.00

V enoti je 5 oddelkov otrok 1. in 2. starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Dve skupini sta v dislocirani stavbi na Krekovi ulici 27, kjer je igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski program od 7.00 do 16.00 ter 11.30 do 20.30.

GREGORČIČEVA

2. starostno obdobje

TINA HORVAT, vodja oddelka

MARINA ROS, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-6 let

KATARINA PETEK, vodja oddelka

ERIK VINKLER, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-6 let

SUZANA LAŠIČ, vodja oddelka

NIVES KOSEC, drugi strokovni delavec v oddelku

JOŽICA KLAMPFER, spremljevalec

Starost otrok: 5-7 let

KREKOVA

Mobilni pomočnik vzgojitelja

ŠPELA ŠKORJANC, vzgojiteljica – pom. vzg. (0,5)

Kombinirana oddelka

PAVLA ŽIGART, vodja oddelka

BERNARDA RAKIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-6 let

 

VESNA DEL BIANCHI, vodja oddelka

Starost otrok: 4-6 let (polovični oddelek)

Lokacija