Kontaktni podatki

Naslov: Gregorčičeva ulica 32a

Naslov: Krekova ulica 27

Vodja enote: Katarina Petek

e-pošta: katarina.petek@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon Gregorčičeva: 02 234 74 42

Telefon Krekova: 02 234 74 41

V enoti je 6 oddelkov otrok 1. in 2. starostnega obdobja. Enota ima več manjših prostorov, ki omogočajo izvajanje diferenciacije in dela v manjših skupinah. Tri skupine so v dislocirani stavbi na Krekovi ulici 27, kjer je igrišče. V tej enoti poteka popoldanski program od 11.30 do 20.30 in izmenski program od 7.00 do 16.00 ter 11.30 do 20.30.

GREGORČIČEVA

1. starostno obdobje

TINA HORVAT, vodja oddelka

GREGOR ŠERC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3  let

2. starostno obdobje

KATARINA PETEK, vodja oddelka

ERIK VINKLER, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4-5 let

SUZANA LAŠIČ, vodja oddelka

NIVES KOSEC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-7 let

KREKOVA

1. starostno obdobje

VESNA DEL BIANCHI, vodja oddelka

Starost otrok: 1-2 leti

Kombinirana oddelka

SONJA CERIĆ, vodja oddelka

BERNARDA RAKIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-6let

JASNA KARNET, vodja oddelka

NATALIJA BRNABIĆ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-6 let

Lokacija