Kontaktni podatki

Naslov: Usnjarska ulica 11

Vodja enote: Nadja Borak

e-pošta: nadja.borak@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon: 02 234 74 43

Enota je na Lentu. V njej je 5 oddelkov, od tega 3 oddelki za otroke 1. starostnega obdobja in 2 oddelka 2. starostnega obdobja. Enota ima igrišče z večnamenskimi igrali.

1. starostno obdobje

REBEKA ČULE, vodja oddelka

SAŠA KAMENŠEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 let

ALJA KEP, vodja oddelka

TADEJA ŠALAMUN, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3 let

NADJA BORAK, vodja oddelka

NIKA KERMAVC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3 let

2. starostno obdobje

NATAŠA ELBL, vodja oddelka

TANJA GEORGIEV, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4-5 let

ANDRA GEORGIEV, vodja oddelka

TAMARA KOMPOŠ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4-6 let

Lokacija