Kontaktni podatki

Naslov: Usnjarska ulica 11

Vodja enote: Nadja Borak

e-pošta: nadja.borak@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon: 02 234 74 43

Enota je na Lentu. V njej je 5 oddelkov, od tega 2 oddelka za otroke 1. starostnega obdobja in 3 oddelki 2. starostnega obdobja. Enota ima igrišče z večnamenskimi igrali.

1. starostno obdobje

REBEKA ČULE, vodja oddelka

FRANJA NUDL, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 let

ERVIN HOZJAN, vodja oddelka

TANJA GEORGIEV, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3 let

NADJA BORAK, vodja oddelka

MAJA PIBERČNIK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3-4 let

2. starostno obdobje

ALJA KEP, vodja oddelka

TANJA MARKO, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3-5 let

ANDRA GEORGIEV, vodja oddelka

TAMARA KOMPOŠ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4-6 let

Lokacija