Kontaktni podatki

Naslov: Usnjarska ulica 11

Vodja enote: Karmen Meško

e-pošta: karmen.mesko@vrtec-ivanaglinska.si

Namestnica: Jasna Karnet

Telefon: 02 234 74 43

Enota je na Lentu. V njej je 5 oddelkov, od tega 2 oddelka za otroke 1. starostnega obdobja in 3 oddelki 2. starostnega obdobja. Enota ima igrišče z večnamenskimi igrali.

1. starostno obdobje

REBEKA ČULE, vodja oddelka

MARSEL HORVAT, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 let

ERVIN HOZJAN, vodja oddelka

TANJA GEORGIEV, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3 let

JASNA KARNET, vodja oddelka

ANŽEJ VODUŠEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3-4 let

2. starostno obdobje

KARMEN MEŠKO, vodja oddelka

TANJA MARKO, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4-5 let

ANDRA GEORGIEV, vodja oddelka

TAMARA KOMPOŠ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5-6 let

Mobilni pomočniki vzgojitelja

VALERIJA JURKOVIČ, vzgojiteljica – pom. vzg.

NATALIJA BRNABIĆ, vzgojiteljica – pom. vzg. (0,5)

Lokacija