Kontaktni podatki

Naslov: Kosarjeva ulica 41

Vodja enote: Maja Kavčič

e-pošta: maja.kavcic@vrtec-ivanaglinska.si

Namestnica: Sumedija Agić

Telefon: 02 251 49 03

Stara, pravljična vila je kulturni spomenik, ki leži v mirnem okolju. V njej je 5 oddelkov, od tega 2 oddelka za otroke 1. starostnega obdobja in 3 oddelki za otroke 2. starostnega obdobja. Pravljično vilo obdaja zelo lepo, prostorno igrišče.

1. starostno obdobje

JANJA KOLAR, vodja oddelka

ANDREJA ZUPAN, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

MAJA KAVČIČ, vodja oddelka

VALENTINA BRUMEN, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leti

SUZANA SAVEC, vodja oddelka

IRENA RIŽNAR, drugi strokovni delavec v oddelku

EVA BERLIČ, spremljevalec

Starost otrok: 3–4 leta

2. starostno obdobje

ŠPELA DOVJAK, vodja oddelka

BRIGITA ŠTERK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4–5 let

SUMEDIJA AGIĆ, vodja oddelka

FRANJA NUDL, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4–5 let

Mobilni pomočnik vzgojitelja

                   KLARA KNEŽEVIČ DROZG, vzgojiteljica – pom. vzg.

Lokacija