Nagovor ravnateljice

V sedanjem sodobnem, modernem in velikokrat prehitrem tempu življenja, je osnovno poslanstvo vrtca, da opravlja svoje primarno poslanstvo po splošnih, družbeno sprejetih vrednotah, načelih in ciljih vzgoje in izobraževanja na času in okolju primeren način. Pri tem pa ne smemo pozabiti ali zanemariti dejstva, da je osnovna celica družbe, ki jo sooblikujemo, primerno vzgojen, socializiran in samostojen posameznik, ki ga bomo lahko le s skupnimi močmi in interesi ustrezno pripravili na nadaljevanje njegove življenjske poti v obdobje odraščanja.

Skupaj z vsemi sodelavci si zastavljamo ambiciozne in pozitivno naravnane cilje, ki prednostno izpostavljajo in naslavljajo vsa tista področja vzgoje, varstva, izobraževanja, zdravega življenjskega sloga, medsebojnega sodelovanja in profesionalnega razvoja vseh udeležencev v procesu vzgoje, ki spodbujajo in nadgrajujejo vsestransko razvitost vseh udeležencev v vzgojnem procesu.

Vsi temelji, ki jih postavljamo in gradimo sproti, so velika naložba za prihodnost naših otrok in nenazadnje tudi nas. Dovolimo si, da se vsak dan znova naučimo veliko tudi mi in to prav od naših najmlajših.

Morda bo včasih potreben samo pogled, objem ali preprosta majhna beseda, ki bo v nas prebudila trenutek, ko se zavemo, da se izpopolnjujemo in učimo v vsakem danem trenutku življenja.

 

Ravnateljica Vrtca Ivana Glinška Maribor
Ester Mlaj, univ. dipl. ped.

Poslanstvo in vizija vrtca

Z zagotavljanjem strokovnosti in nenehnim razvojem ustvarjamo spodbudno in ustvarjalno okolje, ki omogoča spremljanje in razvijanje vseh otrokovih zmožnosti, s poudarkom na igri, učenju in socializaciji, hkrati pa staršem nudimo podporo in pomoč pri gradnji zdravega in spodbudnega predšolskega obdobja.

Vizija vrtca je stkana iz vrednot, ki nas povezujejo in se nanašajo na to kar najbolje znam; bogatiti drug drugega z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in posledično podariti otroku najboljši del sebe. Vrtec prijaznih ljudi, kjer zdravje in smeh na licih žari.

"Vrtec prijaznih ljudi, kjer zdravje in smeh na licih žari."

Osebna izkaznica

Naziv: Javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ivana Glinška Maribor

Skrajšano ime: Vrtec Ivana Glinška Maribor

Sedež: Gledališka ulica 6, 2000 Maribor

Telefon: 02 23 474 32

Faks: 02 23 474 31

E-pošta: tajnistvo(at)vrtec-ivanaglinska.si

Spletna stran: www.vrtec-ivanaglinska.si

Facebook: https://www.facebook.com/VrtecIvanaGlinskaMaribor

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ivana Glinška Maribor (neuradno prečiščeno besedilo št. 2, z dne 29. 11. 2017).