V šolskem letu 2022/2023 se je Vrtec Ivana Glinška Maribor ponovno priključil programu Zdravje v vrtcu, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

S programom želi NIJZ povečati zavedanje o pomembnosti vplivov posameznih dejavnikov v zgodnjem obdobju življenja na zdravje in počutje v odrasli dobi. Glavni cilj programa je postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni ter starši informirani v program vključujejo tudi strokovnjake iz različnih področij. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

V letu 2022/2023 je v programu sodelovalo kar 20 skupin našega vrtca. Letošnja rdeča nit je bila: PRIHODNOST JE MOJA.

V okviru programa smo izvajali sledeče aktivnosti:

–        Zdrav način življenja;

–        Varnost v prometu in na igrišču;

–        Osebna higiena;

–        Gibanje;

–        Zdrava prehrana;

–        Zobozdravstvena vzgoja;

–        Varno s soncem;

–        Rdeča nit: prihodnost je moja;

–        Dobili bomo dojenčka;

–        Svetovni dnevi povezani z zdravjem;

–        Narava in varovanje okolja;

–        Duševno zdravje;

–        Drugo: sladkorna bolezen;

–        Drugo: tradicionalni slovenski zajtrk;

–        Drugo: poklic zdravnika;

–        Drugo: poklic farmacevta;

–        Drugo: punčka iz cunj;

–        Drugo: brez čebel ni življenja.

 

Pripravila: Katarina Pučko, organizatorka ZHR