Kontaktni podatki

Naslov: Smetanova ulica 34

Vodja enote: Maja Geršak

e-pošta: maja.gersak@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon jasli: 02 235 26 45

Telefon vrtec: 02 235 26 42

Enota posluje v dveh stavbah. V njej je 8 oddelkov, od tega 4 oddelki 1. starostnega obdobja in 4 oddelki 2. starostnega obdobja. Ob stavbi je primerno veliko igrišče.

1. starostno obdobje

LEONIDA ŠKODNIK, vodja oddelka

TAMARA LORENČIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

IRENA RANNER, vodja oddelka

TINA HORVAT, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

MONIKA STÖCKL, vodja oddelka

ANJA KOSAR, drugi storkovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–3 let

VESNA DEL BIANCHI, vodja oddelka

NATALIJA BRNABIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leta

2. starostno obdobje

NINA REBERNIK, vodja oddelka

MOJCA REPNIK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–4 leta

JANJA KOROŠEC, vodja oddelka

IVANA VUKOVSKI, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–4 leta

BRIGITA SKLEDAR, vodja oddelka

DANIJELA KUMAR, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4–5 let

MAJA GERŠAK, vodja oddelka

AJDA KORES, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5–6 let

Lokacija