Kontaktni podatki

Naslov: Smetanova ulica 34 a

Vodja enote: Maja Geršak Banović

e-pošta: maja.gersak@vrtec-ivanaglinska.si

Telefon jasli: 02 235 26 45

Telefon vrtec: 02 235 26 42

Enota posluje v dveh stavbah. V njej je 8 oddelkov, od tega 4 oddelki 1. starostnega obdobja in 4 oddelki 2. starostnega obdobja. Ob stavbi je primerno veliko igrišče.

1. starostno obdobje

MONIKA STÖCKL, vodja oddelka

ANICA NUDL, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

SIMONA ARNUŠ, vodja oddelka

PIA ŠULC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

VALERIJA BELEJ, vodja oddelka

ANŽEJ VODUŠEK, drugi storkovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 let

LEONIDA ŠKODNIK, vodja oddelka

TAMARA LORENČIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leta

2. starostno obdobje

MAJA GERŠAK BANOVIĆ, vodja oddelka

MOJCA REPNIK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–4 leta

SANJA MARINŠEK, vodja oddelka

AJDA KORES, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3–4 leta

VANJA FEKONJA, vodja oddelka

IVANA VUKOVSKI DAVIDOVIĆ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4–5 let

ŠPELA PETROVIČ ŠTEMPIHAR, vodja oddelka

ALEKSEJA GLINŠEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5–6 let

Lokacija