Kontaktni podatki

Naslov: Smetanova ulica 34 a

Vodja enote: Maja Geršak Banović

e-pošta: maja.gersak@vrtec-ivanaglinska.si

Namestnica: Valerija Belej

Telefon jasli: 02 235 26 45

Telefon vrtec: 02 235 26 42

Enota posluje v dveh stavbah. V njej je 8 oddelkov, od tega 4 oddelki 1. starostnega obdobja in 4 oddelki 2. starostnega obdobja. Ob stavbi je primerno veliko igrišče.

1. starostno obdobje

MONIKA STÖCKL, vodja oddelka

ŠPELA DREVENŠEK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

MAJA DRAGŠIČ, vodja oddelka

NIKA BABIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1–2 leti

VALERIJA BELEJ, vodja oddelka

ANICA NUDL, drugi storkovni delavec v oddelku

SARA DRAŠLER FLORJANČIČ, spremljevalec

Starost otrok: 2–3 let

LEONIDA ŠKODNIK, vodja oddelka

TAMARA LORENČIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2–3 leta

Mobilni pomočniki vzgojiteljev

DANICA KRČO, vzgojiteljica – pom. vzg. (0,5)

IVANA VUKOVSKI DAVIDOVIĆ, vzgojiteljica – pom. vzg.

2. starostno obdobje

NATAŠA ELBL, vodja oddelka

VIDA MILOŠIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

LARISA LEVIČ, spremljevalec

Starost otrok: 3–4 leta

MAJA GERŠAK BANOVIĆ, vodja oddelka

MOJCA REPNIK, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 4–5 let

VANJA FEKONJA, vodja oddelka

JERICA KROFIČ, drugi strokovni delavec v oddelku

LUKA GAŠPERIČ, spremljevalec

Starost otrok: 4–5 let

NINA REBERNIK, vodja oddelka

ERMIN GRBEC, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 5–6 let

Lokacija