V šolskem letu 2023/24 sodelujemo v človekoljubnem, nepridobitnem projektu za vrtce z namenom ozaveščanja pomena strpnosti med otroki ter spodbujanja spoštljivih medsebojnih odnosov, razumevanja, sodelovanja, prijateljstva in sožitja.
 
Mednarodni dan strpnosti je 16. november, ki ga obeležimo z raznolikimi dejavnostmi v tednu od 13. do 17. novembra 2023.