Kontaktni podatki

Naslov: Gledališka ulica 6 

Telefon pritličje/jasli: 02 234 74 40
Telefon 1. nadstropje: 02 234 74 36
Telefon 2. nadstropje: 02 234 74 39

Vodja enote: Julijana Kološa
Namestnica: Katja Hauptman

Poslovni čas: 6.00 – 17.00

1. starostno obdobje

ŠPELA PETROVIČ ŠTEMPIHAR, vzgojiteljica

FORTESA BAJRAMI, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 let

MAŠA HEDLvzgojiteljica

ANJA DOŠKO, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1-2 let

ŽANA REŠvzgojiteljica

TANJA LEŠNIK SEL, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 1 – 2 let

TJAŠA ŠTRAUSvzgojiteljica

DARINKA HADOLIN, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 2-3 let

1. starostno obdobje

MATEJA DLOUHYvzgojiteljica

JASNA DROZG BUKOVNIK, drugi strokovni delavec v oddelku

ZALA GRBAVEC, spremljevalec

Starost otrok: 2-3 let

 
 

JASNA CRNOLIĆvzgojiteljica

MARTINA GUMZE, drugi strokovni delavec v oddelku

SANDRA ŠERDONER, spremljevalec

Starost otrok: 2-3 let

2. starostno obdobje

PIA ŠULCvzgojiteljica

MATEJA HORVAT, drugi strokovni delavec v oddelku

Starost otrok: 3-4 let

KATJA HAUPTMANvzgojiteljica

TADEJ VESENJAK, drugi strokovni delavec v oddelku

ANDREJA HARTMAN, spremljevalec

Starost otrok: 3-4 let

JULIJANA KOLOŠAvzgojiteljica

TEJA SLOKAN, drugi strokovni delavec v oddelku

 

Starost otrok: 4-5 let

Mobilni pomočniki vzgojiteljev

DAŠA VULETIČ MAJCEN, vzgojiteljica – pom. vzg.

NIKA DOVEČAR, vzgojiteljica – pom. vzg.

MAJA PIBERČNIK, vzgojiteljica – pom. vzg.

Lokacija