Javni razpis za pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja 2024/25

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem (na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu) tudi v vrtcih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

V Vrtcu Ivana Glinška Maribor zagotavljamo kompetentne mentorje in bomo veseli vseh, ki bi se želeli pridružiti našemu kolektivu.

Rok za prijavo je 16. 5. 2024, vse informacije in Prijavnico na razpis pripravniških mest pa najdete na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-4/