DECODE - DEveloping the COgnitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds

Glavni cilj projekta je razvoj individualnih kompetenc in socialne vključenosti predšolskih otrok pri spodbujanju kognitivnega razvoja. V projektu sodelujemo vrtci in akademski strokovnjaki iz treh držav – Slovenije, Češke in Slovaške. Projekt se osredotoča na integracijo digitalnih tehnologij in inovativnih pristopov v sodelovanju s starši oz. družinami predšolskih otrok.

S projektom DECODE v vrtcu spodbujamo kognitivni razvoj predšolskih otrok z inovativnimi pristopi, ki se bodo v prihodnje lahko uporabljali tudi doma, saj se vzgojiteljice usposabljamo tudi za delavnice s starši.

V okviru projekta bodo oblikovana raznolika gradiva za spodbujanje kognitivnega razvoja v predšolskem obdobju, predvsem kakovostna didaktična gradiva za izboljšanje osebnih in socialnih kompetenc, kompetenc učenja učenja in osnovne pismenosti, izboljšanje zaznavanja, domišljije, spomina, sklepanja ter komunikacije. Z izvajanjem projektnih aktivnosti v vrtcu želimo zmanjšati možnosti za učno prikrajšanost in slabo obvladovanje osnovnih spretnosti v kasnejšem življenjskem obdobju.

Projekt DECODE izvajajo:

 • NAKLADATELSTVÍ DR. JOSEF RAABE, S.R.O.,
 • DRUŽBA EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O.,
 • PEDAGOŠKA FAKULTETA, UNIVERZA V MARIBORU,
 • ZDRUŽENJE ASOCIACE,
 • MATEŘSKÁ ŠKOLA KADAŇ, ČEŠKA
 • ZAKLADNI ŠKOLA A MATERSKA ŠKOLA LIBESICE, ČEŠKA
 • ZAKLADNA ŠOLA S MATERSKOU SKOLOU KALINČIAKOVA, SLOVAŠKA,
 • VRTEC IVANA GLINŠKA MARIBOR, SLOVENIJA
V projektu iz Vrtca Ivana Glinška Maribor sodelujejo:
Karmen Meško, dipl. vzg.
Julijana Kološa, dipl. vzg.
Maja Geršak Banović, dipl. vzg.
Tina Horvat, dipl. vzg.
Kaja Jaušovec Perger, dipl. vzg.
Špela Petrovič Štempihar, dipl. vzg.
Sumedija Agić, dipl. vzg.
Marina Ros, dipl. vzg.
Andra Georgiev, dipl. vzg.
Špela Dovjak, prof. bio. in soc.
Barbara Bednjički Rošer, prof. slo. in soc.
 

Povezava: https://decode.raabe.cz/about-the-project/

Gradivo:

Projektne dejavnost:

 • Child’s life events (OTROKOVI ŽIVLJENJSKI DOGODKI)
 • Healthy diet (ZDRAVA PREHRANA)
 • Materials and their properties (MATERIALI IN NJIHOVE LASTNOSTI)
 • Road safety (VARNOST V CESTNEM PROMETU)
 • Traditions and folk tales (OBIČAJI IN LJUDSKE PRAVLJICE)