DONACIJA SLIKANIC

Danes, dne 7. 12. 2023, je v našem vrtcu, pod okriljem Kulturno medijskega centra Slovenije, potekal dobrodelni projekt z naslovom Donacija otroških slikanic vrtcem v Mariboru. V projektu je sodelovalo osem javnih izobraževalnih zavodov in osem zasebnih vzgojno – izobraževalnih zavodov iz Mestne občine Maribor. Pobudnik in predlagatelj projekta je bil mag. Dušan Hedl, glavni urednik Kulturnega centra Maribor, zavoda za umetniško produkcijo in založništvo.