Projekt Erasmus+ Learning to Play II

V soboto je na 13 dnevno strokovno usposabljanje v vrtec na Finsko odšla sodelavka Ajda Kores. Namen projekta je poudarek praktičnega usposabljanja na inovativnih pristopih metodah dela z otroki, aktivnostih v vrtcu, sodelovanju s starši, organizaciji dela v vrtcu, izobraževanju kadra itd. Pomemben del projekta je spremljanje integracije otrok iz različnih kulturnih okolij, učenje tujih jezikov, vključevanje otrok s posebnimi potrebami ter teme kot so: zdravje, ekologija, šport, glasba in ples.

Mestna občina Maribor želi s projektom prispevati k strokovnemu razvoju zaposlenih, prenosu dobrih praks iz tujine v matične vrtce, vzpostavitvi stikov in sodelovanje v mednarodnem okolju, razvoju inovativnih metod dela, boljši organiziranosti ter boljšemu odzivu na spremembe, ki se dogajajo v Evropi in s tem boljši pripravljenost na delovanje v multikulturnem okolju.

Poleg svojih strokovnih kompetenc bodo z mobilnostjo zaposleni nadgradili tudi socialne veščine, osebne kvalitete, jezikovne ter medkulturne spretnosti.

Nadobudni pričakujemo njeno vrnitev, saj nam bo svoja osvojena znanja predala naprej in nas opolnomočila za še kvalitetnejše delo v našem vrtcu.