Starše predšolskih otrok obveščamo, da vpisi za šolsko leto 2023/2024 potekajo od 15. do 24. marca 2023, vsak dan od 8.00 do 15.00 ure, v sredo 15. marca 2023 od 8.00 do 16.00 ure na upravi vrtca, Gledališka ulica 6, 2000 Maribor. Vpišejo se lahko vsi otroci, ki bodo do 1. 1. 2024 dopolnili starost 11 mesecev.

Vlogo za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2023/2024 najdete na spletni strani vrtca pod zavihkom STARŠI, VLOGE IN OBRAZCI (https://vrtec-ivanaglinska.si/vloge-in-obrazci/). Predlagamo vam, da izpolnjeno vlogo prinesete v tajništvo vrtca oz. jo pošljete po pošti na naslov: Vrtec Ivana Glinška Maribor, Gledališka ulica 6, 2000 Maribor, s pripisom »VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024«.

V primeru dodatnih informacij in pomoči pri izpolnjevanju vloge vas vabimo, da se oglasite osebno. Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, prebivališče) in osebne podatke staršev oz. skrbnikov (EMŠO, prebivališče).