Starostno obdobje Oznaka oddelka Število oddelkov Število otrok Število prostih mest Število otrok na čakalnem seznamu
1. starostno obdobje 1-2 6 80 0 0
2-3 6 83 0 0
2. starostno obdobje 3-4 4 71 0 0
4-5 6 124 0 0
5-6 6 127 0 0
Kombinirani oddelki 1-6 (popoldanski) 1 17 0 0
1-6 (izmenski) 1 17 0 0
2-4 (dopoldanski) 1 18 0 0
SKUPAJ 31 537 0 0