Vpis v vrtec 2018-2019

poteka v času od 21. 3. do 30.3. 2018 na upravi vrtca in sicer vsak delavnik od 8. 00 do 15. 00 ure in vsako sredo od 8. 00 do 17. 00 ure.

Za vpis potrebujete osebne podatke o otroku (EMŠO, datum rojstva, prebivališče), EMŠO in davčno številko staršev/zakonitih skrbnikov.

Vpisna pola bo dosegljiva na spletni strani vrtca in na upravi vrtca. Vpisno polo lahko oddate po pošti, osebno na upravi vrtca ali pa pošljete na e-naslov: tajnistvo.vig@guest.arnes.si

V želji , da nas bolje spoznate, smo za vas in vaše otroke v času vpisa organizirali dneve »ODPRTIH VRAT« v vseh naših enotah od 9.30 do 11.00 ure.

DOBRODOŠLI